Vrije Basisschool Merksplas

Facebook Image

Wat

Elk jaar organiseren we een bingo-avond. We gaat telkens op zoek naar leuke prijzen zodat het plezier niet beperkt hoeft te blijven tot één avond

Trekker

Ben

Leden

Ben, Kurt, Leen Aerts, Marjolein, Maya


Wat

De ouderraad stuurt telkens een delegatie naar de Gemeentelijke Adviesraad Verkeer (GAV). Op die manier kunnen we ook voor zaken die net buiten de school vallen op de hoogte blijven en onze bezorgdheden kenbaar maken aan de gemeente

Trekker

Bieke

Leden

Bieke, Maya


Wat

Ook in het lokaal overleg Kinderopvang (LOK) zijn we vertegenwoordigd. Een aantal van onze kinderen maakt daar immers ook gebruik van.

 

Leden

Els


Wat

In de werkgroep ontspannende activiteit zitten we samen om jaarlijks enkele activiteiten te organiseren in kader van teambuilding. Zo leren we elkaar beter kennen. Een aanrader

Trekker

Bieke

Leden

Ben, Bieke, Kurt, Leen, Sandra


Wat

Onze werkgroep PR heeft als opdracht om reclame te maken voor de ouderraad. Ze zorgen er voor dat zo veel mogelijk ouders weten wie we zijn en wat we proberen te doen. Zij zorgen er ook voor dat we zo veel mogelijk ouders kunnen betrekken.

Trekker

Paul

Leden

Jan, Kurt, Paul


Wat

De werkgroep Scholierke zorgt er voor dat de artikels en berichten voor het scholierke (die door leekrachten en leerlingen geschreven worden) samengebracht worden en een leuke lay-out krijgen. Op die manier komt er enkele keren per jaar een prachtige schoolkrant tot stand. Oudere edities kan u hier vinden.

Trekker

Leen

Leden

Leen, Maya


Wat

Een aantal keer per jaar zorgt de werkgroep versiering er voor dat onze school leuk aangekleed wordt rond een bepaald thema

Trekker

Leen Van Loon

Leden

Leen van Breda, Leen Van Loon, Maya


Wat

In de werkgroep website werken we aan de pagina's op de shoolwebsite die voor de ouderraad bestemd zijn. Daarnaast zorgen de leden van deze werkgroep er ook steeds voor dat de informatie die de school aanlevert mooi gebundeld wordt in de nieuwsbrief. Ze vullen zo veel mogelijk aan met eigen informatie.

Trekker

Dave

Leden

Dave, Jan, Kurt


Wat

Elk jaar organiseren we een winterwandeling. Op die dag stippelen we twee mooie wandelingen uit in onze eigen omgeving. Daarnaast zetten we een fantastisch spaghettifestijn op poten zodat de hongerige wandelaars smakelijk aan tafel kunnen.

Trekker

Kristof

Leden

Kristof, Leen Govers, Maya, Paul, Wim