De week van 12 september tot 16 september was het “strapweek”. De week werd gezamenlijk aangekondigd... 
De hele week kwamen daarom alle kinderen flink zichtbaar naar school. De fietsers met helm en fluovest en de stappers ook met fluovest .

Ook tijdens de turnlessen wordt er aandacht besteed aan veilig verkeer. Veilig oversteken aan het zebrapad! En dat terwijl er toch wel druk verkeer is.