‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’… Die aarde moeten we koesteren! En zo begon ons jaarthema van 2018-2019 met ‘Buur Natuur’.

‘Buur Natuur’ daagde ons uit om meer naar het bos te trekken en de dieren dichtbij ons te onderzoeken. Maar ook daagde hij ons uit om mee te doen aan dikke-truiendag. En weet je wat? Door die uitdaging hebben we onze verwarming een graad lager gezet. Nog een andere uitdaging was ‘kunst aan de bomen’ en het project ‘Mooimakers’. En niet te vergeten: een serre met PET-flessen. Kortom, het was een jaar vol met uitdagingen van ‘Buur Natuur’. En gedreven zoals we zijn, brachten we elke uitdaging tot een goed einde.

MAAR, de grootste uitdaging bewaarde hij als laatste… namelijk onze speelplaats vernieuwen!

Een speelplaats vernieuwen kan je niet ‘over een nacht ijs’ laten gaan. Neen, daarvoor moeten we met iedereen tezamen op stap gaan. Op onze tocht zullen we verschillende stappen zetten om zo ons doel te bereiken. Iedereen die betrokken is met onze school: leerlingen, ouders, personeel, schoolbestuur… zal nodig zijn om de nodige stappen te kunnen zetten.

{gallery}speelplaats/jaarthema1819{/gallery}