Wij zoeken de schat, wij zoeken de schat,
wij zijn om die te vinden al dagen lang op pad.