In de onthaalklas van juf Heidi zijn na de herfstvakantie 12 nieuwe vriendjes gestart!
Fietsen, bouwen, schilderen, puzzelen … de eerste schoolweek hebben we samen al heel wat gedaan.