Beste toekomstige ouder,
Beste nieuwe ouder,
Beste ouder,
 

Gaat je kind voor het eerst naar school of wil je graag van school veranderen?

Hier vind je beknopte info, maar uiteraard kan je voor bijkomende inlichtingen steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat – 014/633000 – contact

 

Inschrijven

  • Na afspraak: 014/633000 of contact   
  • De eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus van 9u tot 12u
  • Tijdens een speeldag
  • Of digitaal. We contacteren u dan nog om de inschrijving definitief af te ronden. 

 

Instapmomenten

Een 2,5 jarige kan ten vroegste worden ingeschreven in het jaar dat hij 2,5 wordt
Kinderen ouder dan 2,5 jaar kunnen op elk moment ingeschreven worden. 

Schooljaar 2020-2021

Kindje geboren tot en met...    stappen ten vroegste in na...     dus vanaf...    
1 maart 2018 de zomervakantie dinsdag 1 september 2020
9 mei 2018 de herfstvakantie maandag 9 november 2020       
4 juli 2018 de kerstvakantie maandag 4 januari 2021
1 augustus 2018 de teldag maandag 1 februari 2021
22 augustus 2018 de krokusvakantie maandag 22 februari 2021
19 oktober 2018 de paasvakantie dinsdag 19 april 2021
17 november 2018 Hemelvaart maandag 17 mei 2021

 

Schooljaar 2021-2020

Kindje geboren tot en met...    stappen ten vroegste in na...     dus vanaf...    
1 maart 2019 de zomervakantie woensdag 1 september 2021
8 mei 2019 de herfstvakantie maandag 8 november 2021       
10 juli 2019 de kerstvakantie maandag 10 januari 2022
1 augustus 2019 de teldag dinsdag 1 februari 2022
7 september 2019 de krokusvakantie maandag 7 maart 2022
19 oktober 2019 de paasvakantie dinsdag 19 april 2022
30 november 2019 Hemelvaart maandag 30 mei 2022

 

Speeldagen

Vrijdag 23 oktober ’20
   * van 10u30 tot 11u30: iedereen die wil kennis maken met onze school
   * van 13u30 tot 15u: voor kleuters die na herfstvakantie mogen starten
Vrijdag 11 december ’20
   * van 10u30 tot 11u30: iedereen die wil kennis maken met onze school
   * van 13u30 tot 15u: voor kleuters die na kerstvakantie mogen starten
Woensdag 27 januari '21 van 10u30 tot 12u
Vrijdag 26 maart ’21 van 13u30 tot 15u
Woensdag 12 mei ’21 van 10u30 tot 12u
Vrijdag 11 juni ’21 van 13u30 tot 15u

Het bezoeken van de school en de klassen is steeds mogelijk na afspraak of tijdens onze speelmomenten. Tijdens de speelmomenten geven we u en uw kind de kans om onze school beter te leren kennen.  Uw kind heeft de gelegenheid om de juf, de klasgenoten en het klasje te leren kennen. Onze zorgleerkracht geeft dan een rondleiding voor de ouders. Hierbij geeft ze de nodige toelichting bij de werking van onze school. Uiteraard is er tijdens deze momenten ook gelegenheid om vragen te stellen en in te schrijven.

 

Infoavonden

Maandag 7 december ’20 om 19u30
Maandag 10 mei ’21 om 19u30

Jaarlijks organiseren we ook twee infoavonden in de eetzaal van onze school die te bereiken is via Kloosterstraat 4. Deze avond is bedoeld voor de ouders van kinderen die dit schooljaar voor de eerste keer naar school gaan of voor ouders die graag meer informatie willen over onze school. Met deze avond willen wij u de gelegenheid bieden om kennis te maken met onze school, onze werking en ons pedagogisch project.

 De infoavond verloopt als volgt:

  • 19.30 uur: Verwelkoming door de directie
  • 19.40 uur: Presentatie over de school
  • 20.00 uur: Bezoek aan enkele klassen

Gelegenheid tot napraten bij een drankje in de eetzaal

 

Veranderen van school

Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering.