Beste toekomstige ouder,
Beste nieuwe ouder,
Beste ouder,
 

Gaat je kind voor het eerst naar school of wil je graag van school veranderen?

Hier vind je beknopte info, maar uiteraard kan je voor bijkomende inlichtingen steeds terecht bij de directie of op het schoolsecretariaat – 014/633000 – contact

 

Inschrijven

  • Na afspraak: 014/633000 of contact   
  • De eerste week van juli en de laatste 2 weken van augustus van 9u tot 12u
  • Tijdens een speeldag

 

Instapmomenten

na de zomervakantie: dinsdag 1 september 2020
na de herfstvakantie: maandag 9 november 2020
na de kerstvakantie: maandag 4 januari 2021
na de krokusvakantie: maandag 22 februari 2021
na de paasvakantie: maandag 19 april 2021
na Hemelvaart: maandag 17 mei 2021

Een 2,5 jarige kan ten vroegste worden ingeschreven in het jaar dat hij 2,5 wordt

 

Speeldagen

Vrijdag 23 oktober ’20
   * van 10u30 tot 11u30: iedereen die wil kennis maken met onze school
   * van 13u30 tot 15u: voor kleuters die na herfstvakantie mogen starten
Vrijdag 11 december ’20
   * van 10u30 tot 11u30: iedereen die wil kennis maken met onze school
   * van 13u30 tot 15u: voor kleuters die na kerstvakantie mogen starten
Woensdag 27 januari '21 van 10u30 tot 12u
Vrijdag 26 maart ’21 van 13u30 tot 15u
Woensdag 12 mei ’21 van 10u30 tot 12u
Vrijdag 11 juni ’21 van 13u30 tot 15u

Het bezoeken van de school en de klassen is steeds mogelijk na afspraak of tijdens onze speelmomenten. Tijdens de speelmomenten geven we u en uw kind de kans om onze school beter te leren kennen.  Uw kind heeft de gelegenheid om de juf, de klasgenoten en het klasje te leren kennen. Onze zorgleerkracht geeft dan een rondleiding voor de ouders. Hierbij geeft ze de nodige toelichting bij de werking van onze school. Uiteraard is er tijdens deze momenten ook gelegenheid om vragen te stellen en in te schrijven.

 

 Infoavonden

Maandag 7 december ’20 om 19u30
Maandag 10 mei ’21 om 19u30

Jaarlijks organiseren we ook twee infoavonden in de eetzaal van onze school die te bereiken is via Kloosterstraat 4. Deze avond is bedoeld voor de ouders van kinderen die dit schooljaar voor de eerste keer naar school gaan of voor ouders die graag meer informatie willen over onze school. Met deze avond willen wij u de gelegenheid bieden om kennis te maken met onze school, onze werking en ons pedagogisch project.

 De infoavond verloopt als volgt:

  • 19.30 uur: Verwelkoming door de directie
  • 19.40 uur: Presentatie over de school
  • 20.00 uur: Bezoek aan enkele klassen

Gelegenheid tot napraten bij een drankje in de eetzaal

 

Veranderen van school

Als je kind al ingeschreven is, dan kan je nog veranderen van school. Veranderen kan op elk moment van het schooljaar. Vertel aan de nieuwe school dat je kind al eerder ingeschreven was. De nieuwe school brengt de oude school op de hoogte van de schoolverandering.