Aanwezig: Lore (L4), Leonie (L4), Elke (L5), Lars (L5), Nina (L6), Janne (L6), meester Stef, juf Greet
Verslag: Nina

       1.  Wat is de leerlingenraad?

 

Onze inbreng is belangrijk

Haalbare ideeën: advies uitbrengen bij directie

 

Hoe kunnen we 1ste 2de en 3de stem laten horen?

        2.  Afspraken+verslagen + foto’s

 

 • Elk kind is belangrijk, dus ieder kind mag aan het woord komen en er wordt naar elkaar geluisterd.

 

 • Er worden ‘haalbare’ ideeën besproken op de leerlingenraad die het jaar/de graad/de school ten goede komen of verbeteren.

 

 • De leerlingenraad mag geen ‘klaaguurtje’ worden: problemen met een juf of met andere leerlingen worden niet besproken.

 

 • Je zorgt er voor dat je op tijd op de vergadering bent. Je bent ook tijdig in de rij zodat de lessen om 13.30 uur terug kunnen starten.

 

 • De leerlingenraad is een adviesorgaan: hij geeft advies (veranderingen,ideeën,…) aan de directie. De raad kan geen beslissingen nemen.

 

 • De vertegenwoordigers worden gekozen voor een heel schooljaar.

 

 • Alle leerkrachten zijn welkom om eens te komen luisteren en de sfeer op te snuiven.

 

 • Enkel als de twee vertegenwoordigers ziek zijn, moeten er vervangers aangeduid worden.

 

 • Er wordt A.N. (Algemeen Nederlands) gesproken tijdens de vergaderingen.

 

 • Beurt, helpen, … gaan voor op leerlingenraad

        3.  Een eerste actie?

iets voor Kerstmis: Kersttrui, slinger, … aandoen op vrijdag 20 december 2019

 

Wie doet wat? Tegen dinsdag 17 december

 • 5de tekst micro (actie voorstellen + leerlingenraad voorstellen)
 • 6de brief voor ouders (actie is niet verplicht, dag voor kerstvakantie)
 • 4de affiche 

 

Volgende vergadering: 17 januari volgende vergadering

 • al ideeën verzamelen
 • Nadenken over ‘Hoe ideeën verzamelen’?  Brievenbus