Wij willen onze kinderen kennis en vaardigheden meegeven om opvattingen en houdingen aan te leren die van belang zijn voor het leven in de huidige maatschappij.

Meewerken aan een wereld waarin alle mensen tot hun recht komen en waarin daadwerkelijk wordt geprobeerd om geweld, bewapening, sociaal-economische ongelijkheid en roofbouw op het milieu terug te dringen.