Samen Feesten vinden we erg belangrijk. Kinderen leren hier ook dankbaarheid uit te drukken. Gedurende een schooljaar zijn er verschillende momenten waarop gefeest kan worden

(b.v. schoolfeest, carnaval, dankfeest, einde schooljaar…).