Samen Feesten vinden we erg belangrijk. Op deze manier zijn we 'verbonden' met elkaar. Het vormen van een hechte, warme band met anderen en je gewaardeerd voelen door anderen is belangrijk voor onze school. Kinderen leren zo ook dankbaarheid uit te drukken. Gedurende een schooljaar zijn er verschillende momenten waarop gefeest kan worden

b.v. Kerstmis, Pasen, schoolfeest, carnaval, dankfeest, einde schooljaar….